Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Siarkopol
28.06.2024
Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Siarkopol

W środę, 26 czerwca 2024 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. Podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zostały podjęte uchwały zatwierdzające:

  • sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023,
  • sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło również uchwałę w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023 zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki.

Dodatkowo zostały podjęte uchwały w sprawie udzielenia absolutorium:

  • Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Dendera z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku,
  • Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Kozioł z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku,
  • Członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Sitkowi delegowanemu do czasowego wykonywania czynności Prezesa Członka Zarządu, z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki za okres od dnia 1 lutego 2023 roku do dnia 10 maja 2023 roku.

W odniesieniu do pozostałych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej nie zostały podjęte uchwały w sprawie udzielenia absolutoriów ze względu na nieuzyskanie bezwzględnej liczby głosów za.

Ponadto, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało Radę Nadzorczą VIII kadencji, która rozpoczęła się w dniu 27.06.2024 r., w następującym składzie:

  1. Pan Krzysztof Kołodziejczyk - Przewodniczący Rady Nadzorczej VIII kadencji,
  2. Pan Marek Michalski,
  3. Pan Wojciech Konarski,
  4. Pan Paweł Pomorski,
  5. Pan Paweł Czekalski.

Jednocześnie od dnia 27.06.2024 r. rozpoczęła się VIII kadencja Zarządu Spółki w skład którego wchodzi Prezes Zarządu Pan Janusz Gorczyca.

Wyszukiwarka