Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Wkrótce upływa termin nieodpłatnego nabycia akcji przez uprawnionych pracowników Grupy Azoty SIARKOPOL
02.02.2016
Wkrótce upływa termin nieodpłatnego nabycia akcji przez uprawnionych pracowników Grupy Azoty SIARKOPOL
Z końcem lutego mija termin do skorzystania z prawa do nieodpłatnego nabycia akcji Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. przez uprawnionych pracowników i byłych pracowników Spółki a także ich spadkobierców.

Proces udostępniania akcji pracowniczych odbywa się zgodnie z Ustawą z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji Ogółem uprawnionych do ich nieodpłatnego nabycia było ponad 2250 osób, nadal jednak pewna grupa osób nie zgłosiła się do Spółki po odbiór akcji. 

Prawo do nieodpłatnego nabycia akcji może być realizowane przez uprawnione osoby w terminie do 22 lutego 2016 r. Po upływie tego terminu prawo do nieodpłatnego nabycia akcji wygasa, z wyjątkiem spadkobierców uprawnionych pracowników, spełniających warunki szczegółowo określone w przepisach ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. Chodzi o sytuację, gdy śmierć uprawnionego pracownika nastąpiła przed upływem terminu wygaśnięcia prawa do nieodpłatnego nabycia akcji; oświadczenie o zamiarze nabycia akcji zostało złożone przez uprawnionego pracownika albo jego spadkobiercę z zachowaniem odpowiedniego terminu; został złożony wniosek o stwierdzenie nabycia spadku nie później niż w dniu, w którym upłynął termin wygaśnięcia tego prawa, albo w tym terminie został przedstawiony zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza. Spadkobiercy mogą nabywać nieodpłatnie akcje albo na współwłasność, albo na podstawie odrębnie (dla każdego ze spadkobierców) sporządzonych umów nieodpłatnego zbycia akcji. 

Uprawnione osoby powinny jak najszybciej zgłosić się do Spółki Grupa Azoty SIARKOPOL w celu podpisania umowy nieodpłatnego zbycia akcji. Wszelkie dodatkowe informacje dostępne są pod numerami 15 864 9209, 15 864 9213, 15 864 9229.

Wyszukiwarka