Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Ogłoszenie o przystąpieniu do nieodpłatnego zbywania akcji uprawnionym pracownikom
08.07.2014
Ogłoszenie o przystąpieniu do nieodpłatnego zbywania akcji uprawnionym pracownikom
Zarząd Spółki Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” Spółka Akcyjna z siedzibą w Grzybowie, 28-200 Staszów działając w imieniu Ministra Skarbu Państwa

na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2013r., poz. 216) oraz § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników (Dz. U. Nr 35, poz. 303 z późn. zm.)

ogłasza o przystąpieniu do nieodpłatnego zbywania uprawnionym pracownikom 825 000 (słownie: osiemset dwadzieścia pięć tysięcy ) akcji imiennych serii A Spółki GRUPA AZOTY KOPALNIE I ZAKŁADY CHEMICZNE SIARKI „SIARKOPOL” SPÓŁKA AKCYJNA o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda.

Zobacz szczegóły ogłoszenia

Wyszukiwarka