Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Nowy Zarząd  Spółki Grupy Azoty Siarkopol S.A.
21.06.2017
Nowy Zarząd Spółki Grupy Azoty Siarkopol S.A.

Z dniem dzisiejszym (tj. 21/06/2017 r.) rozpoczęła się VI kadencja Zarządu Spółki Grupy Azoty Siarkopol S.A., do którego zostali powołani w dniu 19.06.2017 r. przez Radę Nadzorczą :

Agnieszka Leszczyńska- Wiceprezes Zarządu

Wojciech Sagan – Członek Zarządu

Zbigniew Snopkiewicz- Członek Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20.06.2017 roku powołało Radę Nadzorczą VI kadencji w składzie:

Trajan Szuladziński – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Piotr Koszewski – Członek Rady Nadzorczej

Grzegorz Piątkowski – Członek Rady Nadzorczej

Michał Siewierski – Członek Rady Nadzorczej

Radosław Bobek – Członek Rady Nadzorczej

Elżbieta Mołas – Członek Rady Nadzorczej

Wyszukiwarka