Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Nowy Prezes Zarządu Grupy Azoty Siarkopol
29.06.2022
Nowy Prezes Zarządu Grupy Azoty Siarkopol

Rada Nadzorcza Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. na posiedzeniu w dniu 28 czerwca 2022 r. podjęła decyzję o powołaniu z dniem 28 czerwca br. Pana Łukasza Komenderę na stanowisko Prezesa Zarządu Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A.

Nowo wybrany Prezes Zarządu Grupy Azoty Siarkopol w Grzybowie dr inż. Łukasz Komendera to ceniony menadżer z wieloletnim doświadczeniem na stanowiskach w randze dyrektora, członka zarządu i rady nadzorczej specjalizujący się w doradztwie techniczno-technologiczno- inwestycyjnym.

Silnie związany z sektorem zbrojeniowym polskiej gospodarki. Odpowiedzialny za projekty mające na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa kraju. Pracował na stanowiskach kierowniczych: w Polskim Holdingu Obronnym sp. z o. o. (2013-2014), PIT - RADWAR  S.A. (2014-2015).

Zasiadał w zarządach spółek należących do Polskiej Grupy Zbrojeniowej: Zakładach Mechanicznych Tarnów S.A. (2016 – 2018), Zakładach Mechanicznych BUMAR ŁABĘDY S.A. (2020).

Przez lata zaangażowany w rozwój najpierw międzynarodowego, a następnie polskiego sektora lotniczego. W latach 2012 - 2017 był Członkiem Zarządu ds. Badań i Rozwoju Federacji Firm Lotniczych BIELSKO oraz Członkiem Rady Nauka - Gospodarka w Aeronet - Dolina Lotnicza. Od 2017 roku zasiada w Zarządzie Fundacji Rozwoju Lotnictwa ZEFIR.

W latach  2012 - 2017 był Członkiem Komitetu Sterującego Programu Sektorowego dla lotnictwa "INNOLOT" prowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Od 2011 roku jest  Ekspertem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ds. oceny wniosków.

Ostatnio, od  2021 roku był Prezesem Zarządu Radom Meteo S.A. oraz Dyrektorem ds. Operacyjno -Technicznych Lotniska Warszawa - Radom.

Dr inż. Łukasz Komendera ma 45 lat. Pochodzi ze Śląska. Jest absolwentem Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Politechniki Śląskiej - gdzie uzyskał tytuł doktora nauk technicznych.

Ponadto doświadczenie zdobywał na szkoleniach i kursach m. in. we Włoszech (Rzym, Turyn), w USA (Monterey).

Od maja br. pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne „SIARKOPOL” S.A. W dniu 3 czerwca został oddelegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki.

W dniu 28 czerwca Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu dr. inż. Łukasza Komendery w skład Zarządu VII kadencji i powierzeniu mu funkcji Prezesa Zarządu Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne „SIARKOPOL” S.A.

Obecnie Zarząd Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne „SIARKOPOL” S.A. pracuje w składzie: Prezes Zarządu dr inż. Łukasz Komendera, Członek Zarządu Wojciech Sagan, Członek Zarządu Andrzej Zieliński.

Wyszukiwarka