Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP przyznana
02.06.2014
Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP przyznana
Grupa Azoty zielona i globalna. Tegoroczna edycja Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP to podwójny sukces Grupy Azoty. Grupa Azoty PUŁAWY została laureatem w kategorii „zielona gospodarka”, a Grupa Azoty S.A. znalazła się wśród nominatów do nagrody w kategorii „obecność na rynku globalnym”.

W każdej z pięciu kategorii kapitula pod przewodnictwem Wiesława Rozłuckiego nominowała 15 przedsiębiorstw spośród łącznie 115 wniosków. Wyboru 5 finalistów dokonał prezydent Bronisław Komorowski, który też 2 czerwca osobiście wręczył nagrody laureatom podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich.

 – "Jestem dumny z tej nagrody jak z żadnej innej. Wiemy, że w czasach pewnej „dewaluacji prestiżu”, będącego skutkiem mnożenia rozmaitych certyfikatów i wyróżnień, ta nagroda związana z najwyższym urzędem w państwie, cieszy się niezmiennym poważaniem zarówno w środowiskach biznesowych, jak i w szerokich kręgach społecznych" – powiedział w czasie uroczystości wręczenia Paweł Jarczewski, prezes zarządu Grupy Azoty. "Nagrodę rozumiem jako wyraz uznania Pana Prezydenta i Kapituły Nagrody dla naszej strategii zrównoważonego rozwoju, która poza elementem intensywnego wzrostu w skali globalnej obejmuje również troskę o ludzi i ich środowisko zarówno społeczne, jak i naturalne. Budując Grupę o zasięgu przekraczającym granice, działając zgodnie z wymogami rozwoju zrównoważonego, stajemy się emisariuszem polskiej gospodarki innowacyjnej i odpowiedzialnej, współtworząc jej pozycję zarówno w sensie ekonomicznym, jak i wizerunkowym" – dodał Jarczewski.

Grupa Azoty zgromadziła pod wspólną marką cztery najważniejsze polskie firmy tzw. wielkiej syntezy chemicznej, czyli zakłady w Tarnowie, Kędzierzynie-Koźlu, Policach i Puławach. Do Grupy Azoty należą również podmioty zagraniczne: Grupa Azoty ATT Polymers GmbH  z siedzibą w Niemczech oraz African Investment Group SA dysponujące koncesją na eksploatację złóż piasków ilmenitowych (surowca fosforowego) w Senegalu. Proces konsolidacji, który doprowadził do powstania Grupy Azoty, był również procesem budowania nowej marki, która reprezentuje polską chemię na rynkach europejskich i światowych. Koncern jest dziś największym w naszym kraju i drugim w Europie wytwórcą nawozów mineralnych. Grupa Azoty to również produkcja tworzyw konstrukcyjnych, alkoholi OXO i plastyfikatorów eksportowana do ponad pięćdziesięciu krajów świata.  

Podstawą decyzji o nagrodzie była przede wszystkim skala i systemowość nowych inwestycji proekologicznych w puławskich zakładach. Unowocześnianie i środowiskowa neutralizacja „wielkiej syntezy chemicznej” to element szerszego planu obowiązującego w grupie kapitałowej. Celem obowiązującego w Grupie ramowego systemu zarządzania „Responsible Care” jest m.in. eliminacja emisji siarki do atmosfery w procesie produkcyjnym nawozów mineralnych. Własna placówka badawcza Centrum Kompetencji Puławy przygotowuje projekt, którego efektem będzie poprawa efektywności gospodarowania azotem z nawozów mineralnych.

Grupa Azoty S.A. dzięki skali swojej międzynarodowej działalności znalazła się w gronie 3 firm nominowanych do nagrody w kategorii „obecność na rynku globalnym”. Spółka kontynuuje tradycję fabryki założonej przed 87 laty z inicjatywy prezydenta RP Ignacego Mościckiego, której powstanie było jedną z największych polskich inwestycji gospodarczych w okresie międzywojennym. 

Wyszukiwarka