Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty "Siarkopol" S.A.
09.03.2016
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty "Siarkopol" S.A.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty "Siarkopol" S.A.

Zarząd Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A., działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 30.03.2016 roku o godz. 12:00 w Tarnowie przy

ul. Kwiatkowskiego 8 (budynek dyrekcji Grupy Azoty S.A.) w sali nr 57/58 (I piętro). 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.

  4. Przyjęcie porządku obrad. 

  5. Powołanie komisji skrutacyjnej.

  6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A.

  7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych właściciele akcji imiennych mają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do artykułu 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w budynku Zarządu Spółki w Grzybowie, pokój nr 3, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W tym samym miejscu, na 7 dni przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, akcjonariuszom zostaną udostępnione odpisy materiałów objętych porządkiem obrad, zgodnie z art. 407 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

W celu sprawnej rejestracji akcjonariuszy Zarząd prosi o przybycie co najmniej na 30 minut przed rozpoczęciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ogłoszenie ukazało się 4 marca 2016 roku w numerze 44/2016 (4929) Monitora Sądowego i Gospodarczego pod pozycją 4914.  

Wyszukiwarka