Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Mocne wyniki pierwszego kwartału 2014 r. Grupy Azoty
15.05.2014
Mocne wyniki pierwszego kwartału 2014 r. Grupy Azoty

Grupa Azoty zakończyła pierwszy kwartał 2014 r. z wynikiem zysku netto na poziomie 149,5 mln zł (w analogicznym kwartale roku ubiegłego nominalnie ponad 410 mln zł, a po uwzględnieniu zdarzeń jednorazowych 236 mln zł) i blisko 182 mln zł na działalności operacyjnej EBIT (419 mln zł w 1Q roku ubiegłego) przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 2,7 mld zł (wobec 2,68 mld w 1Q roku ubiegłego).

Zrealizowane wyniki finansowe na wszystkich jego poziomach są wyższe od zakładanego przez analityków konsensusu. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wyniki są niższe ze względu na ubiegłoroczne jednorazowe ujęcie w wyniku rozliczenia transakcji nabycia puławskiej spółki. 

- „Osiągnięta marża EBITDA na poziomie 12 proc. (wobec do 13,2 proc. w I kwartale roku 2013), przy relatywnie trudniejszych warunkach rynkowych wynikających z presji cenowej w nawozach i utrzymującej się trudnej sytuacji rynkowej w branży tworzywowej, wskazują na słuszność podjętych przez nas działań z zakresie osiągania doskonałości operacyjnej” – komentuje raportowane wyniki Andrzej Skolmowski, Wiceprezes Grupy Azoty. – „Pomimo tej sytuacji udało się zwiększyć wolumen sprzedaży a dzięki dalszym uzyskiwanym synergiom konsolidacyjnym i pozytywniejszym tendencjom surowcowym  udało nam się osiągnąć w pierwszym kwartale zadowalający wynik” – uzupełnia Prezes Skolmowski. 

Zobacz więcej:


Wyszukiwarka