Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Grupa Azoty została 21 członkiem Central Europe Energy Partners
02.12.2013
Grupa Azoty została 21 członkiem Central Europe Energy Partners

Grupa Azoty powstała po konsolidacji polskich firm chemicznych, w wyniku której połączyły się cztery największe zakłady chemiczne: Tarnów – jednostka dominująca, Kędzierzyn-Koźle, Police, i Puławy.

Wraz z mniejszymi spółkami córkami tworzą dziś liczącą się w Europie grupę kapitałową. Grupa Azoty wytwarza wiele znaczących produktów chemicznych takich jak tworzywa konstrukcyjne, kaprolaktam, alkohole OXO, melaminę, itd. Jest też drugim w Europie producentem nawozów.

Produkty wytwarzane przez Grupę Azoty trafiają niemal na wszystkie kontynenty, obejmując ponad 50 krajów. Grupa dysponuje własnymi zapleczami: logistycznym, badawczym, projektowym i serwisowym. Na koniec czerwca 2013 r. zatrudnienie w całej grupie sięgnęło ponad 13,2 tys. osób.– Grupa Azoty to niewątpliwie to, co najlepszego udało się Polakom stworzyć i zbudować w przemyśle chemicznym. Cieszę się, że łączymy nasze siły, że będziemy współpracować –podkreśla Janusz Luks, dyrektor zarządzający Central Europe Energy Partner (CEEP).

– „Osobiście będę się angażował w tę działalność, ponieważ kwestie surowcowe, energetyczne oraz środowiskowe odgrywają kluczową rolę w działalności nie tylko Grupy Azoty ale całego europejskiego przemysłu. Stowarzyszenie CEEP poprzez aktywizację wielu różnych środowisk stanowi świetną platformę dyskusji i współdziałania w ramach tej problematyki” – powiedział Paweł Jarczewski, prezes Grupy Azoty.Warto podkreślić, że Grupa Azoty jest dużym konsumentem nośników energii, a w szczególności gazu wykorzystywanego jako surowiec, ale także dla celów grzewczych. Cena nośników energii/surowców i samej energii elektrycznej jest istotnym elementem kalkulacyjnym, rzutującym na konkurencyjność produktów Grupy Azoty. Sprawy emisji CO2 i NOx są również bardzo ważne i będą coraz ważniejsze w świetle zaostrzających się warunków emisyjnych.

Central Europe Energy Partners AISBL jest międzynarodowym stowarzyszeniem non-profit z siedzibą w Brukseli. Stowarzyszenie jest reprezentantem szeroko rozumianego sektora energii z Europy Centralnej. Zasadniczym celem CEEP jest wspieranie integracji środkowoeuropejskiego sektora energii w ramach wspólnej polityki energii i bezpieczeństwa Unii Europejskiej w tym sektorze. Zadaniem CEEP jest również połączenie możliwości i doświadczeń oraz rozwijanie współpracy pomiędzy podmiotami sektora energii a organizacjami badawczymi w tym regionie Europy. CEEP działa od czerwca 2010 r. Członkami stowarzyszenia są firmy i placówki naukowe z Litwy, Słowacji, Czech, Rumunii, Węgier i Polski. W chwili obecnej CEEP liczy 21 członków. Trwają rozmowy z kolejnymi potencjalnymi członkami zarówno z krajów reprezentowanych w CEEP, jak i z pozostałych krajów Europy Centralnej jak Łotwa, Estonia, Bułgaria i Chorwacja. 

Wyszukiwarka