Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Grupa Azoty S.A. odkupuje akcje od pracowników Grupy Azoty SIARKOPOL S.A.
25.11.2015
Grupa Azoty S.A. odkupuje akcje od pracowników Grupy Azoty SIARKOPOL S.A.
W ostatnim tygodniu listopada Grupa Azoty S.A., jednostka dominująca dla Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. rozpoczyna proces przyjmowania ofert sprzedaży akcji Spółki Grupa Azoty SIARKOPOL S.A. od pracowników i osób uprawnionych.

Wykup akcji pracowniczych odbywa się zgodnie z postanowieniami: „Umowy sprzedaży akcji Spółki Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A.” zawartej 25 września 2013 r. pomiędzy Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej i Grupą Azoty S.A. oraz „Pakietu Socjalnego” regulującego sferę praw pracowniczych Spółki Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. zawartego 20 sierpnia 2013 r.

Pracownicy Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A., którzy otrzymali akcje firmy zgodnie z Ustawą o komercjalizacji i prywatyzacji z dnia 30 sierpnia 1996 r. mają prawo sprzedać posiadany pakiet walorów. Co więcej, w podpisanym przez wszystkie organizacje związkowe Grupy Azoty SIARKOPOL S.A. z Grupą Azoty S.A. „Pakiecie Socjalnym”,  Grupa Azoty S.A. zobowiązała się do odkupienia akcji posiadanych przez uprawnione osoby. 

Grupa Azoty S.A., nabywca akcji, odkupi akcje Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. od każdego właściciela tych akcji, pod warunkiem, że nabył je bezpośrednio od Skarbu Państwa w trybie przewidywanym Ustawą lub odziedziczył je po uprawionym pracowniku.

Osoby zainteresowane sprzedażą posiadanych akcji powinny złożyć w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. ofertę sprzedaży akcji zgodną ze wzorem udostępnionym przez biuro maklerskie (www.cdmpekao.com.pl). CDM Pekao S.A. jest jedynym podmiotem upoważnionym do obsługi akcjonariuszy mniejszościowych Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A.  Grupa Azoty S.A. rozważy wszystkie prawidłowo złożone oferty sprzedaży akcji.

- Nasza oferta jest atrakcyjna cenowo dla pracowników Siarkopolu. Cena odkupu jest równa najwyższej cenie, po jakiej Grupa Azoty nabyła 85 proc. akcji Spółki od Skarbu Państwa. Oferowana cena jednostkowa nie będzie jednak wyższa od 68,45 zł za jedną akcję. W moim przekonaniu transakcja, jaką Grupa Azoty S.A. proponuje swoim pracownikom to nie tylko rzetelna propozycja, ale również dotrzymanie słowa wobec mniejszościowych akcjonariuszy sprywatyzowanego zakładu – podsumowuje Paweł Jarczewski, prezes Grupy Azoty S.A.

Wyszukiwarka