Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Grupa Azoty po raz X w RESPECT Index
15.12.2016
Grupa Azoty po raz X w RESPECT Index
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie ogłosiła 14 grudnia w Sali Notowań skład X edycji RESPECT Index. W tegorocznej edycji, w skład indeksu weszła rekordowa liczba dwudziestu pięciu spółek. Grupa Azoty S.A. nieprzerwanie od początku prowadzenia indeksu znajduje się w tym elitarnym gronie. Jest to ogromny sukces spółki, która w gronie innych 8 firm jest w składzie indeksu od czasu jego utworzenia w 2009 r.

RESPECT Indeks to pierwszy w regionie Europy Środkowej i Wschodniej indeks spółek odpowiedzialnych społecznie. Partnerami projektu są: Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz Deloitte. Celem projektu RESPECT jest wyłonienie spółek prowadzących w nienaganny sposób komunikację z rynkiem poprzez raporty bieżące i okresowe oraz swoje strony internetowe. Trzecim warunkiem jest odpowiedzialne społecznie zachowanie wobec środowiska, społeczności i pracowników. Tym samym projekt akcentuje atrakcyjność inwestycyjną spółek giełdowych.Włączenie w skład indeksu poprzedzone jest trzystopniową weryfikacją, która uwzględnia także szczegółowy audyt w siedzibie spółki. Dla Grupy Azoty S.A. była to już kolejna edycja, w której odpowiedzi udzielano nie tylko dla jednostki dominującej, ale dla czterech największych spółek wchodzących w skład tworzonej przez nią grupy kapitałowej – Grupy Azoty S.A., Grupy Azoty PUŁAWY, Grupy Azoty POLICE, Grupy Azoty ZAK. Przy okazji jubileuszowej X edycji, GPW podsumowała wyniki notowań indeksu RESPECT które pokazują, że spółki tworzące ten wskaźnik charakteryzują się wyższą stopą zwrotu niż przeciętna rynkowa wyrażona indeksem WIG. Od 19 listopada 2009 roku do 13 grudnia 2016 r., w ciągu siedmiu lat istnienia indeksu, zwiększył on swoją wartość o przeszło 50 proc. W tym czasie indeks szerokiego rynku WIG wzrósł o 28 proc.Pozytywny wynik weryfikacji RESPECT Index jest potwierdzeniem wysokich standardów obowiązujących w Grupie Azoty oraz jej odpowiedzialnego podejścia do zarządzania. Nowy skład Respect Index będzie obowiązywał od 19 grudnia 2016 r.

Wyszukiwarka