Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Dokonano zmian w składzie Rady Nadzorczej i Zarządzie Spółki Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A.
12.04.2024
Dokonano zmian w składzie Rady Nadzorczej i Zarządzie Spółki Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. w dniu 11.04.2024 r. dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 

Ze składu Rady Nadzorczej Spółki odwołani zostali:

  1. Pani Magdalena Butrymowicz,
  2. Pani Marta Borczyńska,
  3. Pani Monika Borzdyńska,
  4. Pan Grzegorza Cepil.

Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej:

  1. Pana Krzysztofa Kołodziejczyka, któremu powierzyło funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
  2. Pana Marka Michalskiego.

Rada Nadzorcza Spółki Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. w dniu 11.04.2024 r. dokonała zmian w składzie Zarządu Spółki. Ze składu Zarządu Spółki odwołani zostali:

  1. Pan Damian Nowosiński,
  2. Pan Wojciech Sagan.

Jednocześnie Rada Nadzorcza powierzyła Członkowi Zarządu Panu Andrzejowi Zielińskiemu pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu Spółki.

Wyszukiwarka