Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Przetargi i ogłoszenia
Lista komunikatów
Data modyfikacji: 2022-11-18 15:00 - Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. informuje, iż dokonano zmian zapisów w projekcie Umowy (załącznik nr 11 do SIWZ)
Data modyfikacji: 2023-02-07 21:20 - Dokonano zmiany terminu wyznaczonego do składania ofert, do dnia 09.11.2022r., do godz.15.00.
Otwarcie
2022-10-27
Zamknięcie
2022-11-09
Grupa Azoty Siarkopol
Otwarcie
2022-10-26
Zamknięcie
2022-11-09
Grupa Azoty Siarkopol
Data modyfikacji: 2022-11-10 14:20 - Wprowadzono Modyfikację Nr 3
Otwarcie
2022-10-20
Zamknięcie
2022-11-17
Grupa Azoty Siarkopol
Otwarcie
2022-10-17
Zamknięcie
2022-10-31
Grupa Azoty Siarkopol
Wyszukiwarka