Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Przetargi i ogłoszenia
Lista komunikatów
Otwarcie
2024-04-08
Zamknięcie
2024-04-29
Grupa Azoty Siarkopol
Otwarcie
2024-04-08
Zamknięcie
2024-04-29
Grupa Azoty Siarkopol
Data modyfikacji: 2024-04-11 08:00 - Zamawiający dokonał aktualizacji postępowania przetargowego w zakresie zmian zapisów w Projekcie Umowy (załącznik nr 11 do SIWZ). Ponadto, została zamieszczona informacja dotycząca Dokumentacji Systemu Utrzymania (DSU).
Otwarcie
2024-03-11
Zamknięcie
2024-04-25
Grupa Azoty Siarkopol
Otwarcie
2024-03-08
Zamknięcie
2024-04-01
Grupa Azoty Siarkopol
Otwarcie
2024-02-02
Zamknięcie
2024-02-16
Grupa Azoty Siarkopol
Data modyfikacji: 2024-02-12 09:00 - Postępowanie o udzielenie zamówienia na "Wykonanie usług wiertniczych i inżynieryjno – budowlanych na terenie Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. dla Zakładu Górniczego w Osieku" zostało unieważnione”.
Otwarcie
2024-01-16
Zamknięcie
2024-01-30
Grupa Azoty Siarkopol
Otwarcie
2024-01-03
Zamknięcie
2024-01-17
Grupa Azoty Siarkopol
Wyszukiwarka