Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Zakład Usług Kolejowych

Zakład Usług Kolejowych z dwoma oddziałami (eksploatacji bocznic i remontu cystern) funkcjonuje w strukturze spółki od 1994 roku. Zakład dysponuje taborem kolejowym, na który składają się: lokomotywy, cysterny do przewozy siarki płynnej, cysterny i kontenery do przewozu dwusiarczku węgla.

Do najważniejszych zadań Zakładu należy:

• spedycja siarki płynnej, granulowanej oraz dwusiarczku węgla,

• utrzymywanie taboru kolejowego i urządzeń załadowczych,

• utrzymywanie torów i nawierzchni kolejowej.

Wyszukiwarka